MBS-fit

Privacy beleid

 

 

PRIVACYREGLEMENT MBS-Fit

  

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Bij MBS-Fit

Bij MBS-Fit worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is nodig voor het financieel afhandelen van onze geleverde diensten waar u gebruik van maakt.

De plichten van MBS-Fit

De plichten van MBS-Fit is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de sportschool plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de sportschool als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld

  • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan mondeling gebeuren of middels een formulier of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen MBS-Fit hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede beheer en beleid.


Uw rechten als betrokkene

– Recht op inzage: Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken in te zien

– Recht op correctie/rectificatie: Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken te laten aanpassen of aanvullen

– Recht op verwijdering: Dit is het recht dat u heeft als betrokkene om een verzoek te doen tot verwijdering van bepaalde gegevens.

– Recht op het intrekken toestemming: U heeft als betrokkene het recht om uw gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

– Recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Bijvoorbeeld bij direct marketing.

– Recht op geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Dit betekent dat u het recht heeft op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.

– Recht op vergetelheid: De bewaartermijn van uw gegevens 1 jaar. Klanten kunnen er om vragen om hun gegevens te laten verwijderen.

Verplichting verstrekken persoonsgegevens    

U dient voor u een abonnement af kunt sluiten enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wilt u dit niet, dan kunnen wij u helaas geen abonnement aanbieden.

Door het tekenen van een inschrijfformulier gaat u er mee akkoord dat wij, volgens de geldende regels van de AVG, persoonsgegevens opslaan. Voor leden onder de 18 jaar hebben we de machtiging van de ouders/wettelijk vertegenwoordiger nodig van de verwerking de persoonsgegevens.


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van MBS-Fit hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Uw persoonsgegevens worden onder geen enkel beding uitgewisseld aan derden.

Stuur ons een bericht of kom langs !

Oegstgeest

MBS-fit

Kempenaerstraat 93

2341 GK OEGSTGEEST

tel : 071-8893252

email : info@mbs-fit.nl